Samsung SMT-C1140 User Manual

Browse online or download User Manual for TV set-top boxes Samsung SMT-C1140. Samsung SMT-C1140 User's Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 89
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated4.9 / 5. Based on14 customer reviews

Summary of Contents

Page 2

Nederlands _7 Inhoud van de doos Controleer of de doos waarin uw product is verpakt de volgende items bevat. SMT-C1140 SCART-kabel Afstands

Page 3

8_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Namen en functies In dit hoofdstuk worden naam en functie van de onderdelen beschreven. Voorpaneel In dit hoofdst

Page 4 - VEILIGHEID

Nederlands _9 Achterpaneel In dit hoofdstuk worden de namen en functies van de poorten op het achterpaneel beschreven. Naam Beschrijving LOOP-TH

Page 5 - WAARSCHUWING

10_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Afstandsbediening In dit hoofdstuk wordt de functie van de toetsen op een afstandsbediening beschreven. : act

Page 6 - Nederlands _3

Nederlands _11 Een batterij voor de afstandsbediening plaatsen Gebruik voor een langere levensduur van de batterij een alkaline-batterij (geen norm

Page 7 - INHOUDSOPGAVE

12_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. INSTALLATIE In dit deel wordt de installatie van de STB (SMT-C1140) beschreven. Installatieomgeving In onderstaa

Page 8 - BIJLAGE 35

Nederlands _13 Aansluiting randapparaten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de kabel en ieder randapparaat moet worden aangesloten op de STB. (D

Page 9 - VOOR GEBRUIK

14_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Aansluiting op een tv met een SCART-poort In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de STB moet worden aangesloten op

Page 10 - Inhoud van de doos

Nederlands _15 Aansluiting op een videorecorder met een SCART-poort In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een videorecorder met een SCART-kabel moet

Page 11 - Namen en functies

16_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Aansluiting op digitale audio In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u digitale audio kunt aansluiten (een verster

Page 13 - Afstandsbediening

Nederlands _17 Aansluiten op RF-antenne In dit hoofdstuk wordt aansluiting op een RF-antenne beschreven. Sluit de coaxkabel die verbonden is met een

Page 14 - Nederlands _11

18_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. GEBRUIK Installatiehulpprogramma Voordat u het televisieprogramma kunt bekijken, moet u het installatiehulpprogr

Page 15 - INSTALLATIE

Nederlands _19 Stap 2-kanaalscan De STB voert een kanaalscan uit om de kanaaldatabase te vullen. - Maak de juiste instellingen voor ieder item (freq

Page 16 - Aansluiting randapparaten

20_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Basisfuncties Service-informatie Als u naar een ander scherm gaat of op de toets INFO ( ) drukt, wordt kanaalin

Page 17

Nederlands _21 Kanaallijst/Favoriet kanaal Druk op de toets OK op de afstandsbediening om de kanaallijst op het scherm weer te geven. - Druk op de r

Page 18 - SCART-poort

22_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Infobalk U ziet de infobalk als u eenmaal op de toets INFO drukt terwijl u naar een programma kijkt. - U kunt

Page 19

Nederlands _23 Hoofdmenu Als u op de toets MENU ( ) drukt terwijl u naar de tv kijkt, verschijnt een Hoofdmenuscherm. zoals hieronder weergegeve

Page 20 - Aansluiten op RF-antenne

24_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Gids Gids U kunt naar een kanaalgidsscherm gaan waarop de programmalijst per kanaal, programma-informatie enz. wo

Page 21 - GEBRUIK

Nederlands _25 Kanaal Kanaallijst Gebruik deze functie om kanalen te verwijderen.- Selecteer de lijst door op TV/RADIO te drukken. - Selecteer het ka

Page 22 - Stap 2-kanaalscan

26_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Ouderlijk Toezicht U kunt het specifieke kanaal vergrendelen door een leeftijd te selecteren. Als de leeftijd om

Page 24 - Kanaallijst/Favoriet kanaal

Nederlands _27 Timer Timeropname U kunt de kanalen zien die u hebt gereserveerd via de EPG of handmatig hebt ingesteld. - Druk op de RODE toets om ti

Page 25 - Infobalk

28_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Instellingen Preference (Voorkeur) Met deze optie kunt u vooraf ingestelde instellingen, zoals de breedte/hoogtev

Page 26 - Hoofdmenu

Nederlands _29 Transparantie U kunt het transparantieniveau instellen van 0 tot 100%. De instelling wordt gemaakt met de cijfertoetsen of de toetsen

Page 27

30_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Systeem Dit menu bestaat uit 2 submenu’s: Product Info en Geluid resetten. - Als u contact moet opnemen met uw t

Page 28 - Pincode Wijzigen

Nederlands _31 Irdeto Signaalstatus U kunt de status van het signaal zien. Status Smartcard U kunt de status van de Smartcard zien. Servicestatus U

Page 29 - Netwerk Scannen

32_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Laderstatus U kunt de status van de lader zien. Mails U kunt het bericht lezen dat naar de afzonderlijke decode

Page 30 - Extra tijd

Nederlands _33 PROBLEMEN OPLOSSEN In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe moet worden omgegaan met problemen die zich tijdens het gebruik van de STB ku

Page 31 - Instellingen

34_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Algemeen Probleem Oplossing Er komt geen geluid uit de tv of de audio. 1. Controleer de aansluiting van de kab

Page 32 - Transparantie

Nederlands _35 BIJLAGE Productspecificaties Item Beschrijving Modelnaam SMT-C1140 Ontvanger DVB-C Type ingangsconnector Vrouwelijk IEC in overeen

Page 33 - Systeem

36_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Class B EMI Compliance Listed (for home telecommunication device) This product has been registered as an EMI-com

Page 34 - Servicestatus

Nederlands _1 VEILIGHEID Het doel van het hoofdstuk Veiligheidsoverwegingen is het waarborgen van de veiligheid van gebruikers en het voorkomen van s

Page 35 - Laderstatus

NEDERLAND Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van Vierentwintig (24) maanden gerekend vanaf

Page 39

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, heads

Page 43

English _1 SAFETY CONCERNS The purpose of the Safety Concerns section is to ensure the safety of users and prevent property damage. Please read this

Page 44

2_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Warning WARNING Power Insert the power plug firmly. Do not connect multiple devices to a single outlet simultan

Page 45

2_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Waarschuwing WAARSCHUWING# Voeding Steek het netsnoer stevig in een stopcontact. Sluit niet meerdere apparaten

Page 46

English _3 Caution CAUTION Power Connect your TV after powering off the TV and the set-top box by pulling out the power plugs. The socket-outlet

Page 47

4_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. TABLE OF CONTENTS SAFETY CONCERNS 1Conventions ...

Page 48 - SAFETY CONCERNS

English _5 HOW TO USE 18Installation Wizard ... 18Basic Functions ...

Page 49 - Warning

6_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. BEFORE USE SD Cable STB SMT-C1140 is SD Cable STB (Set-top box). Button Functions of SMT-C1140 Video Display of

Page 50 - Caution

English _7 Package Contents Please make sure the following items are contained in your product package box. SMT-C1140 SCART Cable Remote C

Page 51 - TABLE OF CONTENTS

8_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Names and Functions This section describes the name and function of the parts. Front Panel This section describes

Page 52 - ANNEX 34

English _9 Rear Panel This section describes the names and functions of the ports on the rear panel. Name Description LOOP THROUGH A port whi

Page 53 - BEFORE USE

10_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Remote Control This section describes the function of each button on a remote control. Active Standby Mode On

Page 54 - Package Contents

English _11 Loading a Battery for the Remote Control An alkaline battery (not a standard battery) should be used for the remote control to ensure t

Page 55 - Names and Functions

12_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. INSTALLATION This section describes how to install the STB (SMT-C1140). Installation Environment The table below

Page 56 - Rear Panel

Nederlands _3 Let op LET OP Voeding Sluit uw tv pas aan nadat u de tv en de settopbox hebt uitgeschakeld door de netsnoeren los te koppelen. Het s

Page 57 - Remote Control

English _13 Peripheral Device Connection This section describes how to connect the cable and each peripheral device to the STB. (The product image

Page 58 - English _11

14_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Connection to a TV with a SCART Port This section describes how to connect the STB to a TV with a SCART port.

Page 59 - INSTALLATION

English _15 Connection to a VCR with a SCART Port This section describes how to connect VCR to a STB with a SCART cable. Connect the VCR SCART por

Page 60 - Peripheral Device Connection

16_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Connection to a Digital Audio This section describes how to connect a digital audio (an amplifier or home theater

Page 61

English _17 Connection to RF Antenna This section describes how to connect to a RF antenna. Connect the coaxial cable connected to a RF antenna to th

Page 62 - User Manual’

18_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. HOW TO USE Installation Wizard Before you can view the television program, you must perform the installation wiz

Page 63

English _19 Step 2-Channel Scan The STB shall carry out a channel scan in order to populate its channel database. - Set the appropriate settings for

Page 64 - Connection to RF Antenna

20_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Basic Functions Service Information Changing to another screen or pressing the INFO button ( ) displays a cha

Page 65 - HOW TO USE

English _21 Channel List/Favorite Channel Pressing the OK button on the remote controller displays the channel list on the screen. - Pressing the re

Page 66 - Step 2-Channel Scan

22_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Info Banner You can see the info banner by pressing once the INFO button while watching a program. - You can

Page 67 - Basic Functions

4_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. INHOUDSOPGAVE VEILIGHEID 1Aanduidingen ...

Page 68 - English _21

English _23 Main Menu If you press the MENU button ( ) while watching a TV, a main menu screen is displayed as follows: - Select a desired it

Page 69 - Info Banner

24_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Guide Guide You can move to a channel guide screen, which displays the program list per channel, program details

Page 70 - Main Menu

English _25 Change PIN Code You can change PIN code. - Press NUMBER buttons to input current PIN Code. - Press NUMBER buttons to input New PIN Code.

Page 71 - Channel

26_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Manual Scan To tune-in new channels, the STB has been provided with ‘Manual Scan’ where the channel data can be

Page 72 - Parental Guide

English _27 Timer Scheduled Timer You can see the channels you reserved through EPG or manual settings. - To add the timers press the RED button. Y

Page 73 - Manual Scan

28_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Settings Preference This option enables you to change preset setting such as Aspect Ratio, TV setting as per your

Page 74 - Guard-Band Time

English _29 Transparency You can set Transparency level from 0 to 100%. Setting is made with NUMBER buttons or / buttons. Language The Language o

Page 75 - Settings

30_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Irdeto Signal Status You can see the Signal Status. Smart Card Status You can see the Smart Card Status. Servic

Page 76 - Language

English _31 Loader Status You can see the Loader Status. Mails You can read the message sent to the individual decoders. You can save up to 10 mail

Page 77 - Service Status

32_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. TROUBLESHOOTING This section describes how to handle the problems that may occur while using the STB. If the STB

Page 78 - Loader Status

Nederlands _5 GEBRUIK 18Installatiehulpprogramma ... 18Basisfuncties ...

Page 79 - TROUBLESHOOTING

English _33 General Trouble Solution No sound comes out from TV or audio. 1. Check the connection status of the cable between the audio port of TV

Page 80 - General

34_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. ANNEX Product Specifications Item Description Model Name SMT-C1140 Receiver DVB-C Input Connector Type IEC fe

Page 81 - Product Specifications

English _35 Class B EMI Compliance Listed (for home telecommunication device) This product has been registered as an EMI-compliant device for home u

Page 82 - English _35

36_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Open Source Announcement Some software components of this product incorporate source code covered under the Tcl/

Page 83 - Open Source Announcement

English _37 THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILI

Page 84 - Python 2.5.2 license

38_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. (continued) Release Derived fromYear Owner GPL-compatible? (1)2.4 2.3 2004 PSF yes2.4.1 2.4 2005 PSF yes2.4.2 2

Page 85 - The zlib/libpng License

English _39 1) The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this so

Page 87

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)This marking on the product, accessories or literature

Page 89

6_ © SAMSUNG Electronics Co., Ltd. VOOR GEBRUIK SD-kabel STB SMT-C1140 is SD-kabel STB (settopbox). Toetsfuncties van SMT-C1140 Videodisplay van SD

Comments to this Manuals

No comments