Samsung GT-S7390 Manual

Browse online or download Manual for Smartphones Samsung GT-S7390. Samsung GT-S7390 Handleiding User Manual

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 100
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.7 / 5. Based on6 customer reviews

Summary of Contents

Page 1 - Gebruiksaanwijzing

www.samsung.comGebruiksaanwijzingGT-S7390

Page 2 - Over deze gebruiksaanwijzing

Aan de slag10De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsenPlaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd

Page 3 - Copyright

Dutch. 10/2013. Rev. 1.0* Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie en is onderhevig

Page 4 - Handelsmerken

Aan de slag11•Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als een geheugenkaart klem komt te zitten in de SIM-kaartsleuf, moet u het apparaat naa

Page 5 - Internet en netwerk

Aan de slag12De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen1 Verwijder de achterklep.2 Trek de batterij naar buiten.3 Trek de SIM- of USIM-kaart naa

Page 6 - Instellingen

Aan de slag13De batterij opladenGebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook worden gebruikt om het app

Page 7

Aan de slag14•U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgela

Page 8

Aan de slag15Batterijverbruik verminderenUw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpa

Page 9 - Inhoud van de verpakking

Aan de slag161 Verwijder de achterklep.2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.3 Duw de geheugenkaart in de

Page 10

Aan de slag17De geheugenkaart formatterenEen geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formatt

Page 11

Aan de slag18Het apparaat vasthoudenBedek het antennegedeelte niet met uw handen of voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zor

Page 12 - Trek de batterij naar buiten

19BasisfunctiesPictogrammenDe pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogramm

Page 13 - De batterij opladen

2Over deze gebruiksaanwijzingDit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen va

Page 14

Basisfuncties20Pictogram BetekenisVliegtuigstand ingeschakeldFout opgetreden of voorzichtigheid vereistBatterijladingHet aanraakscherm gebruikenGebrui

Page 15 - Een geheugenkaart plaatsen

Basisfuncties21SlepenAls u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar

Page 16 - De geheugenkaart verwijderen

Basisfuncties22VegenVeeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om

Page 17 - De geheugenkaart formatteren

Basisfuncties23BedieningsbewegingenMet eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.Voordat u bewegingen gebruikt, moet u controlere

Page 18 - Het volume aanpassen

Basisfuncties24OppakkenWanneer u het apparaat oppakt wanneer het enige tijd niet is gebruikt, of wanneer het scherm is uitgeschakeld, trilt het appara

Page 19 - Basisfuncties

Basisfuncties25MeldingenMeldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendagebe

Page 20 - Het aanraakscherm gebruiken

Basisfuncties26Items verplaatsenEen applicatiepictogram toevoegenTik op het startscherm op Apps, tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken.

Page 21 - Dubbeltikken

Basisfuncties27Een venster verwijderenTik op → Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het naar de prullenbak onde

Page 22 - Samenknijpen

Basisfuncties28Applicaties gebruikenDit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot internetapplicaties.Een applic

Page 23 - Bedieningsbewegingen

Basisfuncties29Indelen met mappenPlaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.Tik op → Bewerken, tik op een applicatie en blijf de

Page 24 - Oppakken

Over deze gebruiksaanwijzing3•Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer on

Page 25 - Startscherm

Basisfuncties30Tekst ingevenGebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.Tekstinvoer wordt in sommige talen ni

Page 26 - Vensters verplaatsen

Basisfuncties31Tekst via spraak ingevenActiveer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt gezegd.Als

Page 27 - Widgets gebruiken

Basisfuncties32Wi-Fi-netwerken toevoegenAls het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op Wi-Fi-netwerk toevoegen o

Page 28 - Scherm Applicaties

Basisfuncties33Bestanden overbrengenU kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of and

Page 29 - Applicaties delen

Basisfuncties34Aansluiten als een media-apparaat1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.2 Open het meldingenvenster en tik op Aanges

Page 30 - Tekst ingeven

Basisfuncties35Een PIN-code instellenTik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling → Geef PIN-code in.Geef mi

Page 31 - Wi-Fi in- en uitschakelen

Basisfuncties36Het apparaat upgradenHet apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van

Page 32 - Accounts instellen

37CommunicerenTelefoonGebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.Tik op Telefoon op het scherm Applicaties.Oproepen p

Page 33 - Bestanden overbrengen

Communiceren38Contacten zoekenGeef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met contacten. Wanneer u tekens ing

Page 34 - Het apparaat beveiligen

Communiceren39Contacten toevoegenAls u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u het nummer in en tikt

Page 35 - Het apparaat ontgrendelen

Over deze gebruiksaanwijzing4Handelsmerken•SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.•Het Android-logo, Go

Page 36 - Het apparaat upgraden

Communiceren40Een oproep weigerenSleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugs

Page 37 - Communiceren

Communiceren41ContactenGebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort.Tik op Contacten op het s

Page 38 - Tijdens een oproep

Communiceren42Zoeken naar contactenTik op Contacten.Gebruik een van de volgende zoekmethoden:•Scroll omhoog of omlaag in de lijst met contacten.•Geb

Page 39 - Oproepen ontvangen

Communiceren43Contacten importeren en exporterenTik op Contacten.Contacten importerenTik op → Importeren/exporteren → Importeren uit USB-opslag, Imp

Page 40 - Oproepen doorschakelen

Communiceren44ContactgroepenTik op Groepen.Contacten toevoegen aan een groepSelecteer een groep en tik op . Selecteer contacten die u wilt toevoegen

Page 41 - Contacten

Communiceren45BerichtenGebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.Tik op Berichten op het scherm Applic

Page 42 - Contacten verplaatsen

Communiceren46Inkomende berichten weergevenInkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.Selecteer een contact om het bericht v

Page 43 - Favoriete contacten

Communiceren47Geplande berichten verzendenTik tijdens het opstellen van een bericht op → Planning verzenden. Tik op Planning verzenden, stel een tij

Page 44 - Visitekaartje

Communiceren48Google MailGebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.Tik op Google Mail op het scherm Applicaties

Page 45 - Berichten

Communiceren49LabelsGoogle Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail wordt geopend, worden berichten weer

Page 46 - Berichten verzenden

5InhoudAan de slag7 Indeling8 Toetsen9 Inhoud van de verpakking10 De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen13 De batterij opladen15 Een geheug

Page 47 - Berichten lezen

Communiceren50MessengerGebruik deze applicatie om met anderen te chatten via de chatservice Google+.Tik op Messenger op het scherm Applicaties.De besc

Page 48 - Google Mail

51Internet en netwerkChromeGebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.Tik op Chrome op het scherm Appli

Page 49 - Hangouts

Internet en netwerk52BluetoothBluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte afstand. Gebruik Bluetooth o

Page 50 - Messenger

53MediaCameraGebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.Gebruik Galerij om foto's en video's weer te geven die zijn gem

Page 51

Media54Foto's makenEen foto makenTik op om een foto te maken.Geeft aan welke opslag wordt gebruikt.Schakelen tussen de foto- en videomodus.De a

Page 52 - Bluetooth

Media55•Strand/Sneeuw: gebruik deze instelling voor goedverlichte of zonnige scènes buitenshuis.•Zonsondergang: gebruik deze instelling voor rijkere

Page 53

Media56Video's makenEen video makenSchuif de regelaar voor foto’s/video’s naar het videopictogram en tik op om een video te maken.Als u het opn

Page 54 - Foto's maken

Media57Tik op om de opnamestand te wijzigen.•Normaal: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.•MMS-limiet: gebruik deze stand om de kwaliteit te

Page 55 - Panoramafoto's

Media58De camera-instellingen aanpassenTik op om de camera-instellingen te wijzigen. Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotomodus

Page 56 - Video's maken

Media59•Richtlijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.•Beeldkwalite

Page 57 - In- en uitzoomen

Inhoud683 Meer instellingen84 Blokkeerstand84 Geluid84 Display85 Opslag85 Batterij85 Applicatiebeheer85 Locatieservices86 Vergrendelscherm86 Beveilig

Page 58

Media60In- en uitzoomenGebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:•Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.•Spreid twee

Page 59 - Afbeeldingen weergeven

Media61Afbeeldingen verwijderenGebruik een van de volgende methoden:•Tik in een map op → Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op → Verw

Page 60 - Afbeeldingen bewerken

Media62Video's afspelenSelecteer een video om af te spelen.Schermverhouding wijzigen.Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven.De hui

Page 61 - Videospeler

Media63YouTubeGebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.Tik op YouTube op het scherm Applicaties.De beschikbaarhei

Page 62 - Video's delen

Media64RadioU kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als ante

Page 63 - Video's uploaden

Media65Radiozenders scannenTik op → Scannen en selecteer een scanoptie. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het apparaat o

Page 64 - Naar de FM-radio luisteren

66Applicatie- en mediastoresPlay StoreGebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.Tik op Play Store op he

Page 65 - Radiozenders scannen

Applicatie- en mediastores67Samsung AppsGebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer informatie naar w

Page 66

Applicatie- en mediastores68Play BooksGebruik deze applicatie om boekbestanden te lezen en downloaden.Tik op Play Books op het scherm Applicaties.De b

Page 67 - Samsung Apps

69Hulpprogramma'sNotitieMet deze applicatie kunt u belangrijke informatie vastleggen en later opnieuw bekijken.Tik op Notitie op het scherm Appli

Page 68 - Play Music

7Aan de slagIndelingMicrofoonMenutoetsStarttoetsTerugtoetsMultifunctionele aansluitingAan/uit-toetsLuistergedeelteAanraakschermCamera aan de achterzij

Page 69

Hulpprogramma's70AgendaGebruik deze applicatie om gebeurtenissen te beheren.Tik op Agenda op het scherm Applicaties.Gebeurtenissen makenTik op

Page 70 - Gebeurtenissen maken

Hulpprogramma's71Agendatype wijzigenTik op en selecteer een type in de verschillende soorten agenda's waaronder maand, week en meer.Zoeken

Page 71 - Gebeurtenissen verwijderen

Hulpprogramma's72KlokGebruik deze applicatie om een alarm in te stellen of om het apparaat te gebruiken als klok.Tik op Klok op het scherm Applic

Page 72 - Alarm verwijderen

Hulpprogramma's73CalculatorGebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.Tik op Calculator op het scherm Applicaties.Als u de

Page 73 - Spraakrecorder

Hulpprogramma's74Spraakmemo's afspelenSelecteer een spraakmemo om af te spelen.• : het volume aanpassen door de volumebalk omhoog of omlaag

Page 74 - Spraakmemo's beheren

Hulpprogramma's75GoogleGebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaa

Page 75 - Google Now

Hulpprogramma's76Gesproken zoekopdr.Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.Tik op Gesproken zoekopdr. op het scher

Page 76 - Mijn bestanden

Hulpprogramma's77DownloadsGebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.Tik op Downloads op het sch

Page 77 - Downloads

78Reizen en lokaalMapsGebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of een routebeschrijving te krij

Page 78

Reizen en lokaal79Routebeschrijvingen naar een bestemming1 Tik op .2 Tik op en selecteer een methode om het begin- en eindpunt in te geven:•Mijn h

Page 79

Aan de slag8•Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij le

Page 80 - Navigatie

Reizen en lokaal80NavigatieGebruik deze applicatie om naar een route naar een bestemming te zoeken.Tik op Navigatie op het scherm Applicaties.•Naviga

Page 81

81InstellingenOver InstellingenGebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen.Tik

Page 82 - Gegevensgebruik

Instellingen82Wi-Fi DirectWi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks met elkaar via een Wi-Fi-netwerk zonder toegangspunt.Tik op het scherm Ins

Page 83 - Meer instellingen

Instellingen83Meer instellingenInstellingen aanpassen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.VliegtuigstandAlle draadloze functi

Page 84 - Blokkeerstand

Instellingen84BlokkeerstandSelecteer welke meldingen moeten worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen van bepaalde contacten zijn toeg

Page 85 - Locatieservices

Instellingen85•Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.•Letterstijl: het lette

Page 86 - Beveiliging

Instellingen86VergrendelschermInstellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.•Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie inschakelen. De

Page 87 - Taal en invoer

Instellingen87Taal en invoerDe instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde

Page 88 - Snelheid aanwijzer

Instellingen88•Spraakinvoer: de functie voor spraakinvoer inschakelen om tekst via spraak in te geven.•Automatisch hoofdletters: instellen dat de ee

Page 89 - Beweging

Instellingen89Back-up maken en terugzettenDe instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.•Back-up mijn gegevens: instellen da

Page 90 - Toegankelijkheid

Aan de slag9Inhoud van de verpakkingControleer of de doos de volgende onderdelen bevat:•Apparaat•Batterij•Snelstartgids•Welke onderdelen bij het a

Page 91 - Ontwikkelaarsopties

Instellingen90Datum en tijdDe volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.Als de batterij g

Page 92

Instellingen91•Toon sneltoets: een sneltoets naar de Toegankelijkheid toevoegen aan het snelmenu dat verschijnt als u op de aan/uit-toets drukt.•Tal

Page 93 - Google Instellingen

Instellingen92•Namaaklocaties toestaan: toestaan dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden v

Page 94

Instellingen93•Traceren inschakelen: instellen dat het apparaat de applicatie- en systeemprestaties traceert.•Activiteiten niet bewaren: instellen d

Page 95

94Problemen oplossenVoordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet

Page 96

Problemen oplossen95Het aanraakscherm reageert traag of onjuist•Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, funct

Page 97

Problemen oplossen96Er zijn geluidsecho's tijdens een oproepPas het volume aan door op de volumeknop te drukken of ga naar een andere locatie.De

Page 98

Problemen oplossen97Uw apparaat is warm wanneer u het aanraaktWanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicati

Page 99

Problemen oplossen98•Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn v

Page 100 - * Drukfouten voorbehouden

Problemen oplossen99Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaanMaak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op he

Comments to this Manuals

No comments